Có 1 kết quả:

bù mǎn

1/1

bù mǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

bất mãn, không hài lòng

Từ điển Trung-Anh

(1) resentful
(2) discontented
(3) dissatisfied