Có 1 kết quả:

bù mǎn yì

1/1

bù mǎn yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dissatisfied