Có 1 kết quả:

bù zhēng qì

1/1

bù zhēng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be disappointing
(2) to fail to live up to expectations