Có 1 kết quả:

bù yòng zhǎo

1/1

bù yòng zhǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"keep the change" (restaurant expression)