Có 1 kết quả:

bù yòng xiè

1/1

bù yòng xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) You're welcome
(2) Don't mention it