Có 1 kết quả:

bù dàng yī huí shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

not regard as a matter (of any importance)