Có 1 kết quả:

bù dāng jǐn

1/1

bù dāng jǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not important
(2) of no consequence