Có 1 kết quả:

bù xiāng róng yuán lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Pauli) exclusion principle (physics)