Có 1 kết quả:

bù zhī pí juàn

1/1

bù zhī pí juàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) untiring
(2) not recognizing tiredness