Có 1 kết quả:

bù zhī xiū chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have no sense of shame
(2) brazen