Có 1 kết quả:

bù zhī jìn tuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

not knowing when to come or leave (idiom); with no sense of propriety