Có 1 kết quả:

bù pò bù lì

1/1

bù pò bù lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

without destruction there can be no construction