Có 1 kết quả:

bù què shí

1/1

bù què shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

untrue