Có 1 kết quả:

bù xiáng zhī zhào

1/1

bù xiáng zhī zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bad omen