Có 1 kết quả:

bù wěn dìng

1/1

bù wěn dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unstable