Có 1 kết quả:

bù wěn píng héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unstable equilibrium