Có 1 kết quả:

bù wěn xìng

1/1

bù wěn xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

instability