Có 1 kết quả:

bù wěn píng héng ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unstable equilibrium