Có 1 kết quả:

bù wěn xìng ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

instability