Có 1 kết quả:

bù děng biān sān jiǎo xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

scalene triangle