Có 1 kết quả:

bù dā lǐ

1/1

bù dā lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay no heed to