Có 1 kết quả:

bù zhōng tiān nián ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to die before one's allotted lifespan has run its course (idiom)