Có 1 kết quả:

bù jīng yì

1/1

bù jīng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not paying attention
(2) carelessly
(3) by accident