Có 1 kết quả:

bù zhì kě fǒu

1/1

bù zhì kě fǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) decline to comment
(2) not express an opinion
(3) be noncommittal
(4) hedge