Có 1 kết quả:

bù yì zhī cái

1/1

Từ điển Trung-Anh

ill-gotten wealth or gains