Có 1 kết quả:

bù nài fán

1/1

bù nài fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impatience
(2) impatient