Có 1 kết quả:

bù chǐ xià wèn ㄅㄨˋ ㄔˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

not feel ashamed to ask and learn from one's subordinates