Có 1 kết quả:

bù tīng mìng

1/1

bù tīng mìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to disobey