Có 1 kết quả:

bù néng dǐ kàng

1/1

bù néng dǐ kàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

irresistible