Có 1 kết quả:

bù zhì

1/1

bù zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not in such a way as to
(2) not likely to