Có 1 kết quả:

bù shū shì

1/1

bù shū shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

uncomfortable