Có 1 kết quả:

bù jiàn tiān rì

1/1

Từ điển Trung-Anh

all black, no daylight (idiom); a world without justice