Có 1 kết quả:

bù guī zé

1/1

bù guī zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

irregular