Có 1 kết quả:

bù guī zé sì biān xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) irregular quadrilateral
(2) trapezium