Có 1 kết quả:

bù jiàn

1/1

bù jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to see
(2) not to meet
(3) to have disappeared
(4) to be missing