Có 1 kết quả:

bù xiáng

1/1

bù xiáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

không rõ ràng

Từ điển Trung-Anh

(1) not in detail
(2) not quite clear