Có 1 kết quả:

bù biàn zī běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

constant capital