Có 1 kết quả:

bù jì

1/1

bù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disregard
(2) to take no account of