Có 1 kết quả:

bù yǔ

1/1

bù yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) not to speak