Có 1 kết quả:

bù wèi

1/1

bù wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot be deemed
(2) unexpectedly