Có 1 kết quả:

bù xiè

1/1

bù xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) don't mention it
(2) not at all