Có 1 kết quả:

bù xiàng huà

1/1

bù xiàng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unreasonable
(2) shocking
(3) outrageous
(4) also written 不像話|不像话