Có 1 kết quả:

bù fèi shì

1/1

bù fèi shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

not troublesome