Có 1 kết quả:

bù zàn chéng

1/1

bù zàn chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disapproval
(2) to disapprove