Có 1 kết quả:

bù zàn chéng ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) disapproval
(2) to disapprove