Có 1 kết quả:

bù fèi chuī huī zhī lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) as easy as blowing off dust
(2) effortless
(3) with ease