Có 1 kết quả:

bù zú guà chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

not worth mentioning (idiom)