Có 1 kết quả:

bù zú yuè

1/1

bù zú yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

premature (birth, child)