Có 1 kết quả:

bù zú wéi dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be not worth mentioning