Có 1 kết quả:

bù guǐ

1/1

bù guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

errant