Có 1 kết quả:

bù chuò

1/1

bù chuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incessant
(2) relentless